شرایط و قوانین

  شرایط کنسلی

-          در صورت پرداخت وجه رزرو هتل و صادر شدن واچر کنسلی بعد از آن امکان پذیر نبوده و  مبلغی مسترد نخواهد شد.

 

·         شرایط پذیرش (ورود میهمان-CI)

-         تحویل اتاق به میهمانان ساعت 14به بعد می باشد.

-         مدارک مورد نیاز جهت پذیرش میهمانان ایرانی اصل شناسنامه,کارت ملی یا گذرنامه  می باشد.

-         مدارک مورد نیاز جهت میهمانان خارجی اصل گذرنامه معتبر می باشد.

-         جهت میهمانان خانوادگی همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است.

-     ورود حیوانات خانگی ممنوع است

·         شرایط خروج میهمان-CO

-         تخلیه اتاق ساعت 12ظهر می باشد.چنانچه میهمان بخواهد اقامت خود را تا ساعت 18تمدید نماید در صورت هماهنگی و تائید پذیرش 50%هزینه یک شب اقامت محاسبه خواهد شد و خروج بعد از ساعت 18 شامل یک شب  شارژ کامل می باشد.

·         شرایط کودک و تخت اضافه


-        درصورت درخواست تخت اضافه مبلغ آن به صورت مجزا محاسبه گردیده وقابل پرداخت در هتل میباشد.