رزرو آنلاین


برای رزرو اتاق در سایت هتل فانوس، ابتدا فرم زیر را تکمیل نمایید سپس پیگیری خود را یادداشت نموده و از طریق منوی پیگیری رزرو ، مراحل رزرو خود را پیگیری نمایید.توجه داشته باشید که محاسبه قیمت بدون در نظر گرفتن تفاوت قیمت اتاق ها در تاریخ های مختلف می باشد. بنابراین بعد از درخواست رزرو ممکن است بر اساس تاریخ رزرو قیمت ها اضافه شود.


چنانچه از طریق آزانس هواپیمایی رزرو انجام داده اید فرم زیر را پر کنید:

قیمت نهایی:

0

تومان